Môi trường

SULUCK - Xin hết mình vì môi trường Việt Nam!

Vấn đề môi trường hiện nay đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Bảo vệ môi trường chính là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, của mỗi một cá nhân, của một tập thể,… cùng nhau giữ gìn môi trường sống.

Vấn đề bảo vệ môi trường

Quá trình quản lý môi trường, bảo vệ môi trường luôn là vấn đề nóng và khó giải quyết tại các khu công nghiệp. Nhìn chung có nhiều doanh nghiệp chưa giải quyết được các vấn đề tồn đọng

Thường bỏ qua các báo cáo đánh giá từ tác động môi trường. Đây là tình trạng chung và phổ biến tại nhiều doanh nghiệp. Do áp lực thời gian và thiếu chủ đầu tư nên phát sinh rất nhiều hệ luỵ ảnh hưởng tới môi trường. Thậm chí, nhiều khu công nghiệp đã trở thành điểm nóng về môi trường.

Trong điều kiện không có quy hoạch ngay từ đầu các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, công nghệ kém dẫn tới hiệu quả kinh tế hạn chế. Vì vậy chất thải là một phát sinh lớn nhưng không được quan tâm.
Không phân định phân khu chức năng trong các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, việc quy hoạch phân khu chức năng là hết sức quan trọng. Triệt tiêu khả năng những loại hình sản xuất gây ảnh hưởng tới môi trường.

Giải pháp bảo vệ môi trường

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu
công nghiệp cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp:

  • Đối với các doanh nghiệp hiện hữu, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp cơ quan nhà nước trong việc rà soát. Quy hoạch hạ tầng, kể cả phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ. Tạm dừng việc quy hoạch phát triển các công trình kém chất lượng, chỉ cấp phép đầu tư cho các dự án mới có đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.
  • Cần đẩy mạnh chính sách xã hội hoá thu hút đầu tư hạ tầng thay vì đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước như hiện nay.
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và triển khai mạnh mẽ chương trình sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất; có chính sách hỗ trợ chuyển đổi công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
  • Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm quản lý môi trường; giám sát đặc biệt đối với các khu vực đang là điểm nóng về môi trường để từng bước yêu cầu hoàn thiện thủ tục môi trường.